Przedsiębiorców, prezesów, członków zarządu i innych osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz księgowych i doradców finansowych.

Przedsiębiorców chcących zdobyć wiedzę na temat metod zabezpieczenia swojej firmy przed nierzetelnymi płatnikami oraz sposobów dochodzenia należności.
Przedsiębiorców chcących dowidzieć się, jak przeprowadzić analizę sprawozdania finansowego oraz jak ją wykorzystać do celów biznesowych.

Przedsiębiorców, osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, księgowych, doradców finansowych, pracowników banków.

Osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy chcą dowiedzieć się wszystkiego na temat podatku VAT.

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022 r.

Osób, które chcą prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów.

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2020 r.

Przedsiębiorców, którzy chcą poznać podstawowe rozwiązania z zakresu finansów i zastosować je do podjęcia decyzji biznesowych.

Przedsiębiorców dbających o rozwój swojej firmy oraz osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.