Przedsiębiorców, którzy chcą poznać podstawowe rozwiązania z zakresu finansów i zastosować je do podjęcia decyzji biznesowych.

Ostatnia aktualizacja: 01.03.2023 r.
Autorka aktualizacji: Katarzyna Machałowska

Osób, które chcą zapoznać się z podstawami ewidencji osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów w formie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2023 r.
Autorka aktualizacji: Katarzyna Machałowska

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; pracownicy tych przedsiębiorstw oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą.

Przedsiębiorców, prezesów, członków zarządu i innych osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz księgowych i doradców finansowych.

Przedsiębiorców chcących zdobyć wiedzę na temat metod zabezpieczenia swojej firmy przed nierzetelnymi płatnikami oraz sposobów dochodzenia należności.
Przedsiębiorców chcących dowidzieć się, jak przeprowadzić analizę sprawozdania finansowego oraz jak ją wykorzystać do celów biznesowych.

Przedsiębiorców, osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, księgowych, doradców finansowych, pracowników banków.

Osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców, którzy chcą dowiedzieć się wszystkiego na temat podatku VAT.

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022 r.

Przedsiębiorców dbających o rozwój swojej firmy oraz osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.