Osób, które chcą poznać wybrane obszary dotyczące umiejętności osobistych.

Data publikacji kursu: 01.07.2019 r.
Ostatnia aktualizacja kursu: 11.01.2023 r.

Osób, które chcą wiedzieć więcej o nawiązywaniu kontaktu, empatii, asertywności, komunikacji i pracy zespołowej.

Data publikacji kursu: 01.07.2019 r.
Ostatnia aktualizacja kursu: 11.01.2023 r.

Osób, które są lub będą pełniły funkcje kierownicze oraz tych, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu umiejętności, jakie powinien posiadać kierownik.

Data publikacji kursu: 01.07.2019 r.
Ostatnia aktualizacja kursu: 11.01.2023 r.

Osób, które zajmują stanowiska związane z prowadzeniem sekretariatu lub recepcji. Pracując na tych stanowiskach chcą budować profesjonalny wizerunek firmy.

Osób po ukończonym kursie Profesjonalny sekretariat – kurs I stopnia.

Osób, które zajmują stanowiska związane z prowadzeniem sekretariatu lub recepcji. Pracując na tych stanowiskach chcą budować profesjonalny wizerunek firmy.

Przedsiębiorców, partnerów biznesowych oraz wszystkich osób chcących poznać sposoby kreowania pozytywnego, wiarygodnego wizerunku firmy i podstawy savoir-vivre'u w biznesie.

Wszystkich osób, które: przygotowują się do wystąpień publicznych, zawodowo zajmują się przeprowadzaniem prezentacji, mają potrzebę rozwinąć kompetencje związane z wystąpieniami klasycznymi oraz zdalnymi, chcą przezwyciężyć opór przed ekspozycją społeczną.

Przedsiębiorców chcących prawidłowo zarządzać zespołem pracującym w systemie zdalnym. Osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność pracy na odległość.

Osób, które chcą zjeść ze smakiem cały kurs online.

Osób, które chcą rozpocząć, zaplanować lub zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej.