Osób, które chcą poznać wybrane obszary dotyczące umiejętności osobistych.

Osób, które są lub będą pełniły funkcje kierownicze.

Osób, które chcą wiedzieć więcej o nawiązywaniu kontaktu, empatii, asertywności, komunikacji i pracy zespołowej.

Osób, które chcą zjeść ze smakiem cały kurs online.

Osób, które chcą rozpocząć, zaplanować lub zmienić ścieżkę swojej kariery zawodowej.